Pazarlamayı Etkileyen Dış Faktörler ( Makro Değişkenler )

Makro değişkenler işletmelerin kendi kontrolleri dışında gelişmekte olan çoğu zaman işletmeler bu faktörleri değiştiremediği için kendi iç politikalarını bu ortama göre değiştirmektedirler.

İşletmeler kendilerini bu şekilde etkileyen bu faktörleri iyi şekilde bilmeli analiz etmeli ve ayak uydurmalıdırlar. Bazen dış faktörlerin olumsuz gelişmeleri fırsata dönüştürülebilir. 

Az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerde makro değişimler daha sıklıkla meydana gelmektedir.  Bu tarz  ülkelerde belirsizlik ortamı işletmeleri etkisi altına almaktadır belirsizliğin sonuçlarında ise risk almak gerekebilir. Gelişmişülkelerde bu tarz belirsizlik daha azdır makro değişkenlerin ne yönde hareket edenler bellidir.  Bu da şirketlerin daha ileriye dönük kararlar almalarını kolaylaştırır.

Makro değişkenlerin sıralamasını Prof. Dr. İsmet Mucuk şöyle yapmaktadır:


Demografik
Ekonomik
Sosyal ve kültürel
Politik ve hukuki
Rekabet
Teknolojik

İşletmelerde Amaç Strateji ve Taktik

İşletmelerde Amaç Strateji ve Taktik her zaman için önemli olmuştur ve planlanmadan önce belirlenmesi gereken unsur amaçtır. Amaç neye ulaşılmak isteneceği olmalıdır. Planlamalar yapılırken stratejiler uzun vadeli yapılır ve bu görev her zaman için şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından üstlenmelidir.  Tepe yönetimi bu kararları alırken uzmanlara danışmalı ve 3-5 sene sonrasını hesap ederek stratejilerini belirlemelidir.  Üst yönetim strateji belirlerken şirketin maddi durumu, çalışanların durumu gibi pek çok faktörü göz önünde bulundurmalıdır.  Orta vadeli kararlar ise taktiklerdir  bu kararlar stratejilerden çok ayrıntıları içermektedir. Taktikler orta kademedeki yöneticiler tarafından alınır ve uygulamaya konulur. Stratejiler ve taktikler belirlendikten sonra uygun yönetim biçimi ve çalışan şekilleri bulunur ve şirkette kadrolaşma başlatılır.

Pazar Araştırması:

İşletmelerde Pazar araştırması enönemli unsurdur pazarın durumuna göre yeni taktikler ve üretimler geliştirmek işletmelerdekiüst yöneticilerin kararlarını doğru şekilde vermesiönemlidir.  Piyasalar her geçen gün değişir ve buda yöneticilerin omzuna daha fazla yük bindirmektedir. Bunun sonucunda yöneticilertüketicilerin isteklerine göre hemen tepki vermek ve bunlarıyakından takip etmelidir.

Piyasanın dinamiklerini takip etmek rekabet ortamında uzun vadeli dayanabilmek, tüketicilerin isteklerine doğru bir biçimde cevap vermek için pazar araştırmasının doğru biçimde yapılması gereklidir.  Pazar araştırmaları genellikle tüketicilere sorulan soruların işletmelere iletilmesinde kullanılır. Genellikle AR-GE bölümler araştırmaların nasıl yapılacağını hangi yöntemle soruşturma yapılacağını belirler.  Pazarlama araştırmalarının konuları çok çeşitlidir asıl konular pazarlama karması ve ekonomik şartlar konusudur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir