Hukuk Kavramı ve Kuralları

HUKUK KAVRAMI

Hukuk , genel anlamda sosyal hayatı düzene bağlayan kuralların maddi konularla desteklenmiş olanlarıdır. Toplumların ve hayatlarının düzenli ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için hukuk gereklidir.  Toplumsal kurallara uygun davranılmayıp, insanlara zarar verince karşılaşılacak tepkiye müeyyide denmektedir. Hukuk kurallarının yaptırımı hem maddi hem de manevi olabilmektedir.

Sosyal hayat kuralları şunlardır ;

  • Ahlak kuralları
  • Din kuralları
  • Hukuk kuralları
  • Görgü kuralları

Din Kuralları : Allah tarafından peygamberler tarafından yada kutsal kitaplar aracılığıyla bize ulaştırılan kurallardır.

2. Ahlak Kuralları: Genel olarak toplumda yazılı bir kurala bağlı kalmadan insanların örf ve geleneklerine bağlı kalarak uydukları kurallardır.


Müeyyide türleri ise şunlardır;

  • Tazminat
  • Cebri İcra
  • Ceza
  • İptal
  • Hükümsüzlük

HUKUK KURALLARININ ÖZELLİĞİ

1. Ceza:  Örnek olarak hapis cezası, ağır hapis cezası, hafif hapis cezası, kamu hizmetlerinden mahrum kalma, meslekten veya sanattan bir süreliğine mahrum bırakılma gibi.


2. Cebri İcra: Bir kişinin diğer bir kişiye olan borcunu devletin mahkemelerinin vereceği karar sonucunda yine ödememesi durumunda cebri icra yöntemi ile kişiden ödenecek miktar zorla alınır.

3. Tazminat: Bir kişi toplum kurallarına karşı gelip diğer bir kişiye herhangi bir yolla zarar verirse maddi yada manevi şekilde tazminat ödemeye mahrum edilebilir.

4. Hükümsüzlük:  herhangi bir işin hukuka uygun olmayan şekillerde yapılması taktirinde şikayet edilirse o işin fiili işleyişi durdurulur bu işleme hükümsüzlük denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir