DIŞ TİCARETTE KORUMA POLİTİKASI ( Himayecilik )

Dünyadakitüm devletlerin hemen hepsi ülkelerine giren malların resmini çekmek sureti ile gümrük noktalarında bulundururlar. Serbest ticareti savunan iktisatçılara göre bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler i de savunmaktadırlar.

Onlara göre diğer ticaret şekilleri ticareti azaltmakta hatta engellemektedir. Buda bu anlayışı savunmayan ülkelerin ticaretten yeterinde istifade etmemelerine sebep olmaktadır.

Gümrük koruması sayesinde rekabet ortamından uzak olan sanayi kuruluşları üretmeyi yavaşlatarak kaynakların ziyan olmalarına sebep olmaktadır.  İşte serbest ticareti savunan iktisatçılar bu anlayışın olmaması durumunda sanayi kaynaklarının daha güzel kullanılacağını savunmaktadırlar.

Himayeciliği yani gümrük korumasını ilk defa 19. Yüzyılda yaşayan F.List isimli alman iktisatçı savunmuştur.

Ülkemizde de gümrük koruması bulunmakta gümrüklerimizde koruma memurları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir